Vzdržujemo


Poudarek pri delu družbe NOGRAD-LOTMERK d.o.o. je v celoletnem vzdrževanju lokalnih oz. občinskih javnih poti na širšem področju Pomurja. Družba seveda v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi druge osnovne gradbene storitve za vse stranke.

Nekaj referenčnih del v zadnjem obdobju:

  • Izkop jarkov za odvajanje padavinske vode v vasi Iljaševci
  • Izgradnja ceste k priključku na novo naselje »Juršovka« v mestu Ljutomer
  • Sanacija plazu – izgradnja podpornega zidu v vasi Kuršinci
  • Sanacija propusta v vasi Pristava
  • Košnja jarkov ter brežin

Galerija

 


 

NOGRAD d.o.o.

Petrova ulica 41, Hotiza
9220 Lendava

Telefon: 02 578 83 35
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD - GM, d.o.o.

Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Telefon: 02 579 17 95
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD - LOTMERK d.o.o.

Ulica Rada Pušenjaka 19
9240 Ljutomer

Telefon: 02 584 46 50
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD GP d.o.o.

Ulica Prekmurske čete 43
9232 Črenšovci

Telefon: 02 578 83 35
E-naslov: info@nograd.si