Družbe skupine Nograd


NOGRAD d.o.o.

Družba je začela poslovati v letu 1990 pod imenom KN Gradbeni inženiring. Od leta 1992 dalje poslujemo pod novim imenom – NOGRAD d.o.o. V vseh teh letih je družba organsko rasla, tako kadrovsko kakor tudi strojno. S kvalitetnim delom je podjetje začelo pridobivati dela na celotnem območju Pomurja. Družba ima na Hotizi svojo upravno stavbo z mehaničnimi in vulkanizerskimi delavnicami, pomožnimi ter skladiščnimi objekti. Danes vam lahko ponudimo celoten spekter dela na področju gradbeništva – od ideje do prevzema gradbenega objekta.

NOGRAD-LOTMERK d.o.o.

Podjetje posluje od 1997 leta dalje. Vrsta in obseg dela sta primerljiva z družbo NOGRAD d.o.o., s poudarkom na zimsko-letnem vzdrževanju občinskih javnih poti ter lokalnih cest v posameznih občinah. V letu 1998 obe podjetji pričneta poslovati ločeno. Družba ima v poslovni coni v Ljutomeru svojo upravno stavbo z mehaničnimi delavnicami, pomožnimi objekti ter objekti za zimsko-letno vzdrževanje cest in poti.

NOGRAD-GM, d.o.o.

Družba posluje od 2005 leta dalje. Ukvarjamo se s pridobivanjem, predelavo ter s prodajo prodov in peskov, kakor tudi s proizvodnjo svežih betonskih mešanic. Družba ima veljavna EC certifikata za kontrolo proizvodnje betonskih mešanic ter za proizvodnjo materialov za potrebe betonskih mešanic, malt ter nevezanih in hidravlično vezanih materialov.

Za pripravo ponudbe nas prosimo kontaktirajte.

NOGRAD GP d.o.o.

Družba posluje od 2009 leta dalje in je izvajalska družba Skupine NOGRAD, ki z lastno mehanizacijo ter poslovnimi prostori, nudi ostalim družbam Skupine NOGRAD pomoč pri izvajanju svojih projektov.

NOGRAD d.o.o.

Petrova ulica 41, Hotiza
9220 Lendava

Telefon: 02 578 83 35
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD - GM, d.o.o.

Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Telefon: 02 579 17 95
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD - LOTMERK d.o.o.

Ulica Rada Pušenjaka 19
9240 Ljutomer

Telefon: 02 584 46 50
E-naslov: info@nograd.si

NOGRAD GP d.o.o.

Ulica Prekmurske čete 43
9232 Črenšovci

Telefon: 02 578 83 35
E-naslov: info@nograd.si